SINAV İÇERİĞİ

 

DEYÖS iki dilde (Türkçe ve İngilizce) yapılmakta olup çoktan seçmeli 80 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 120 dakikadır.

 

Sınav içeriği matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve genel kültür alanlarından oluşmaktadır.

 

Sınav değerlendirilmesi 100 (yüz) puan üzerinden yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz (adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilir). (Yanlış cevaplar puan hesaplamasında etkisiz olduğu için adayın sınav sorularının tamamını cevaplandırması lehine olacaktır)

 

Her konu için doğru cevap sayıları kullanılarak standart sapma ve ortalama hesaplanır ve dağılımın ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde standartlaştırma işlemi yapılır. Standartlaştırılmış değerler 1.25 ile çarpılır ve her aday için tek bir DEYÖS puanı hesaplanır.


Duyurular
  • DUYURULAR