DİPLOMA DENKLİK İŞLEMLERİ (LİSE)

 

Yurt dışındaki ortaöğretim kurumlarından mezun olanların aldıkları diplomalarının Türkiye’deki ortaöğretim kurumları diplomalarına denk olduğunu belgelemeleri gerekmektedir.

 

Denklik işlemi, yurt içinde il ve nüfusu 250.000 ve üzerinde olan büyükşehir ilçelerindeki milli eğitim müdürlüklerinde, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri veya ataşeliklerde yürütülmektedir.

 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler denklik işlemine tabi tutulmaz.

 

Denklik işlemi, denklik talebinde bulunan kişinin belgelerinin asılları ile denklik merkezlerinde e-Denklik modülü (Denklik işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistem) üzerinden gerçekleştirilir.

 

Denklik işlemi için istenilen belgeler:

 

 

Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formuna eklenen belgeler başvuruda bulunanlarca sisteme yüklenir ve belgelerin asılları denklik merkezine ibraz edilir.

 

Belgelerin sahte olması veya üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde denlik merkezi tarafından denklik verilmez, verilmişse iptal edilir ve ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

 

e-Denklik Modülü https://edenklik.meb.gov.tr
e-Denklik Online Başvuru https://edenklik.meb.gov.tr/Home/OnlineBasvuru?culture=tr-TR
e-Denklik Başvuru Sorgulama https://edenklik.meb.gov.tr/Home/BasvuruSorgulama?culture=tr-TR

Duyurular