BAŞVURU KOŞULLARI

 

A. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ı uyarınca aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilir.

 

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşulu ile;

 1. Yabancı uyruklu/Haymatlos olanlar (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla [Elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç]) (Haymatlos (vatansız) adaylar Türkiye’de veya Türkiye dışında öğrenim görmüş olmalarına bakılmaksızın yabancı uyruklu sayılırlar),
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla) (Son başvuru tarihi itibarıyla “Vatandaşlıktan Çıkma İzni Belgesi” veya “Mavi Kart” sahibi olanlar),
 3. Doğumla yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyruklular (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla),
 4.  TC uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (Ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
 5. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL (General Certificate of Education (GCE) Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar.

 

B. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ı uyarınca aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilmez.

 1. TC uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 2. KKTC uyruklu olanlar (Ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç),
 3. Doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular (Ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar/Ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
 4. Doğumla aynı anda çift uyruklu (Uyruklarından biri TC) olanlardan ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar,
 5. Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (Ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç),
 6. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören TC uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular.
 7. Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyruklular (Elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç).

 

ÖNEMLİ!

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 6 ncı ve 7 nci maddesinde;

Madde 6 – Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

Madde 7 –

 1. Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
 2. Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
 3. Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.

hükümleri yer aldığından, ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayan adayların yukarıdaki madde kapsamında olmadıklarını (Doğumla Türk vatandaşı olmadıklarını) kanıtlamaları gerekmektedir. (Nüfus Müdürlüklerinden alınan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği vb. belge gereklidir)


Duyurular