BAŞVURU KOŞULLARI

 

A. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ı uyarınca aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilir.

 

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşulu ile;

 1. Yabancı uyruklu/Haymatlos olanlar (Haymatlos (vatansız) adaylar Türkiye’de veya Türkiye dışında öğrenim görmüş olmalarına bakılmaksızın yabancı uyruklu sayılırlar),
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler (Son başvuru tarihi itibarı ile “Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi” veya “Mavi Kart” sahibi olanlar),
 3. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 6 ncı ve 7 nci maddeleri uyarınca doğumla Türk Vatandaşlığı kazananlar hariç, doğumla yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyruklular,
  1. 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğreniminin (lise) son 3 (üç) yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (Ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
  2. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (Ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
 4. K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C. ’de ikamet eden ve K.K.T.C. ’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL (General Certificate of Education (GCE) Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar.

 

B. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ı uyarınca aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilmez.

 1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C. ’de tamamlayanlar,
 2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (Ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç),
 3. Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (Ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar/Ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
 4. Doğumla aynı anda çift uyruklu (Uyruklarından biri T.C.) olanlardan ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar,
 5. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (Ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç),
 6. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C. uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular.

 

ÖNEMLİ!

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 6 ncı ve 7 nci maddesinde;

Madde 6 – Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

Madde 7 –

 1. Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
 2. Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
 3. Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.

hükümleri yer aldığından, ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayan adayların yukarıdaki madde kapsamında olmadıklarını (Doğumla Türk vatandaşı olmadıklarını) kanıtlamaları gerekmektedir. (Nüfus Müdürlüklerinden alınan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği vb. belge gereklidir)


Duyurular