TÜRKÇE YETERLİK

 

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin eğitimlerine başlayabilmeleri için, öğretim dili Türkçe ve kısmen yabancı dil olan programlarda C1 düzeyinde, öğretim dili tamamen yabancı dil olan programlarda en az B1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olmaları gerekir.

 

Kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemi sırasında Türkçe bilgi düzeylerini Üniversite Senatosunca belirlenen kurum ve merkezler tarafından verilen “Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi” ile belgelendirmek zorundadır. Kayıt tarihinden sonra diğer kurum ve merkezlerden alınmış olan Türkçe Dil Yeterlik Belgeleri kabul edilmez. Türkçe yeterlilik seviyesini belgelendiremeyen adayların Türkçe yeterlilik seviyelerinin belirlenmesi için kayıt yaptırdığı dönemin başında Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEDAM) tarafından Türkçe Seviye Tespit Sınavı yapılır. Sınav sonucunda Türkçe seviyesi yetersiz olan öğrenciye, yeterli seviyeyi sağlaması için DEDAM’da eğitim almak üzere bir yıl süre verilir. Bir yılın sonunda yeterli seviyeyi sağlayamayan öğrenci bir yıl daha DEDAM’da eğitime devam eder. Bu sürelerin sonunda yeterli seviyeyi sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Kayıt hakkı kazanan aşağıda belirtilen adaylardan durumlarını belgelemeleri koşuluyla Türkçe yeterlik şartı aranmaz.

 

  1. Ortaöğreniminin (lise) veya yükseköğreniminin (üniversite) tamamını Türkiye’de tamamlayanlar,
  2. Ortaöğreniminin (lise) veya yükseköğreniminin (üniversite) tamamını yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar,
  3. KKTC vatandaşı olup anadilleri Türkçe olan ve ortaöğreniminin (lise) tamamını TC Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denklik işlemine tabi tutulmayan KKTC okullarında tamamlayanlar.

 

TÜRKÇE YETERLİK BELGESİ KABUL EDİLEN KURUMLAR/MERKEZLER

 

# KURUM/MERKEZ ADI
1 Dokuz Eylül Üniversitesi DEDAM
2 Ankara Üniversitesi TÖMER
3 Yunus Emre Enstitüsü
4 Abant İzzet Baysal Üniversitesi TÖMER
5 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi TÖMER
6 Adıyaman Üniversitesi ADYU TÖMER
7 Afyon Kocatepe Üniversitesi TÖMER
8 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER
9 Aksaray Üniversitesi TÜRKÇEM
10 Akdeniz Üniversitesi TÖMER
11 Altınbaş Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
12 Amasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER
13 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DİLMER
14 Ankara Medipol Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
15 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi- ASBÜ TÖMER
16 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi DİLMER
17 Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
18 Antalya AKEV Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
19 Ardahan Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER
20 Artvin Üniversitesi TÖMER
21 Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
22 Avrasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
23 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
24 Bahçeşehir Üniversitesi TÜRKMER
25 Balıkesir Üniversitesi-BAÜ TÖMER
26 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi-BANÜ-TÖMER
27 Başkent Üniversitesi Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜDAM)
28 Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAYÜ TÖMER)
29 Beykent Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi-BU-TÖMER
30 Beykoz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
31 Bilgi Üniversitesi TÜRMER
32 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
33 Biruni Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
34 Boğaziçi Üniversitesi Dil Merkezi
35 Bursa Teknik Üniversitesi TÖMER
36 Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
37 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TÖMER
38 Çankaya Üniversitesi SEDAM
39 Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Dil Öğrenme Merkezi TÖMER
40 Çukurova Üniversitesi TÖMER
41 Dicle Üniversitesi DİLMER
42 Düzce Üniversitesi TÖMER
43 Ege Üniversitesi TÖMER
44 Erciyes Üniversitesi ERSEM
45 Erzincan Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
46 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TÖMER
47 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi TÜMER
48 Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
49 Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
50 Gazi Üniversitesi TÖMER
51 Gaziantep Üniversitesi TÖMER
52 Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (Giresun TÖMER)
53 Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜ TÖMER)
54 Hakkari Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
55 Haliç Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
56 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
57 Hitit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
58 Harran Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER
59 Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER
60 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DİLMER
61 İbn Haldun Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
62 İnönü Üniversitesi TÖMER
63 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi TÜRÖMER
64 İstanbul Arel Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi-Dilmer
65 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
66 İstanbul Aydın Üniversitesi TÖMER
67 İstanbul Galata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
68 İstanbul Gedik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi İGÜN-TÖMER
69 İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
70 İstanbul Kültür Üniversitesi İKÜTÖMER
71 İstanbul Medeniyet Üniversitesi TÖMER
72 İstanbul Okan Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi OKANDİL
73 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
74 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İZÜTEM
75 İskenderun Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi-İSTE-TÖMER
76 İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi
77 İstanbul Medipol Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
78 İstinye Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi-TÜRKMER
79 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi TÖMER (İKÇÜ TÖMER)
80 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi TÖMER
81 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARDİL
82 Kastamonu Üniversitesi TÖMER
83 Karabük Üniversitesi TÖMER
84 Karadeniz Teknik Üniversitesi TÖMER
85 Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER
86 Kırklareli Üniversitesi TÖMER
87 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER
88 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÖMER)
89 Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER
90 Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOÜ DİLMER)
91 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (KONDİL)
92 Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi KTO KAR-DİL
93 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi TÖMER
94 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
95 Maltepe Üniversitesi TÖMER
96 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi DİLMER
97 Mardin Artuklu Üniversitesi MAUTÖMER
98 Marmara Üniversitesi TÖMER
99 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi MAKÜ TÖMER
100 Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi MEÜ TUAM
101 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi TÖMER
102 Munzur Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
103 Muş Alpaslan Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi
104 Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi NKÜ TÖMER
105 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi-NEÜ TÖMER
106 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
107 Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Nişantaşı TÖMER
108 Ordu Üniversitesi TUYAM
109 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi TÖMER
110 Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (PADAM)
111 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi TÖMER
112 Sakarya Üniversitesi Sakarya TÖMER
113 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SADEM
114 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi OMÜTÜRKÇE
115 Samsun Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkiz
116 Selçuk Üniversitesi TÖMER
117 Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİNTÖMER)
118 Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
119 Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SDÜ TÖMER)
120 Şırnak Üniversitesi TÖMER
121 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi TÖMER
122 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
123 Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
124 Trakya Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER)
125 Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTÖMER)
126 Uşak Üniversitesi TÖMER
127 Üsküdar Üniversitesi ÜSTÖMER
128 Yalova Üniversitesi TÖMER
129 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTÖM)
130 Yıldız Teknik Üniversitesi YTU TÖMER
131 Yozgat Bozok Üniversitesi (BOZOK TÖMER)
132 Yüzüncü Yıl Üniversitesi YYÜ TÖMER
133 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi TÖMER


Duyurular