2019 Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Ek Yerleştirme Sonuçları

Yayınlanma Tarihi: 30-09-2019

2019 yurt dışından öğrenci kabulü ek yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız

Kayıt tarihleri, gerekli belgeler ve açıklamalar için tıklayınız

Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir taahhütname örneği için tıklayınız (Bu belgeyi kayıtta getirmeniz gerekmektedir.)

Öğrenim ücretleri için tıklayınız

DİKKAT!

Kabul mektupları web sayfası üzerinden görüntülemeye açılmıştır.

Kabul mektubunuzu ve kayıt için gerekli belgeleri görüntülemek için http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb/Yos/ adresinden “Başvuru ID” niz ve “Şifre” niz ile giriş yapmanız gerekmektedir.

Not:

  1. Katkı payı/öğrenim ücretleri 23/09/2019 tarihinde yüklenecek olup, ödemeler bu tarihten itibaren yapılmalıdır. (Herhangi bir İş Bankası şubesine öğrenci numarası ile ödeme yapılacaktır.)
  2. Öğrenim ücretlerinin DEBİS üzerinden bilgi girişi yapılmadan önce ödenmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ!

İlgili yönetmelik ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereğince açıköğretim ve uzaktan öğretim programları hariç aynı anda ve aynı düzeyde (birden fazla ön lisans ya da birden fazla lisans programı) programlara kayıt yapılması mümkün değildir.

Bu itibarla, Üniversitemize kayıt yaptırmayı tercih edecek öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumlarındaki (açıköğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.


News